Non-rebreather oxygen mask

  • Non-Rebreather Oxygen Mask

    Non-Rebreather Oxygen Mask

    Medikal na pagtatapon ng oxygen mask na may reservoir bag ay ginagamit para sa mga pasyente na nangangailangan ng maraming dami ng oxygen, upang mahusay na mag-apply ng oxygen sa pinakamataas na konsentrasyon. Ang Non-Rebreather mask (NRB) ay ginagamit para sa mga pasyente na nangangailangan ng maraming dami ng oxygen. Ang mga pasyente na nagdurusa mula sa mga traumatiko pinsala o karamdaman na nauugnay sa puso ay tumawag para sa NRB. Ang NRB ay gumagamit ng isang malaking reservoir na pinunan habang ang pasyente ay humihinga. Ang pagbuga ay pinilit sa pamamagitan ng maliliit na butas sa gilid ng maskara.  Ang mga butas na ito ay selyadong habang ang pasyente ay lumanghap, sa gayon pinipigilan ang labas ng hangin na pumasok. Ang pasyente ay humihinga ng purong oxygen.  Ang rate ng daloy para sa NRB ay 10 hanggang 15 LPM.